Post

ความจริง 4 ประการสู่ชีวิตนิรันดร์

ท่านเคยได้ยิน หลักสัจธรรม 4 สู่ชีวิตนิรันดร์หรือยัง? พระเจ้าคือใคร ? พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ผู้สถิตอยู่ทั่วไปในพื้นแผ่นดินโลก และ บนท้องฟ้ามหาสวรรค์ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจนิรันดร์ พระเจ้าทรงฤทธานุภาพ ใหญ่ยิ่ง และพระองค์ได้ทรงเนรมิตสร้างทุกสิ่ง ในโลกและจักรวาลทั้งปวง พระองค์ ทรงทราบความเป็นไปในธรรมชาติ พระองค์ทรงบำรุง ทรงปกครอง และทรงพิทักษ์รักษาโลก และจักรวาล ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ พระลักษณะของพระเจ้าประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์ ความชอบธรรม และความยุติธรรม พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระองค์ทรงรักมนุษย์มา ก ถึง แม้ว่ามนุษย์ได้กระทำผิด โดยไม่ยอมเชื่อฟัง และปฏิเสธพระองค์ แต่กระนั้นพระองค์ ยังทรงแผ่ความรักของพระองค์ลงมาโดย ทางพระเยซูคริสต์ เพื่อนำให้มนุษย์ชาติกลับคืนไปหาพระองค์อีก จักรวาลมีหลักธรรมชาติควบคุมฉันใด ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าก็มีหลักสัจธรรมฝ่ายวิญญาณจิตควบคุมฉันนั้น 1. พระเจ้าทรงรักท่านและทรงมีแผนการ อันประเสริฐยิ่งสำหรับชีวิตของท่าน “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพร ะบุตรองค์เดียวของ พระ องค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)  (พระเยซูคริสต์ตรัสว่า) “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่ างครบ บริบูรณ์” คือ...

09/07/201205/14/2017by
Post

ไม่สายเกินไป

      ฮัดสัน เทเลอร์ มิชชันนารีผู้รับใช้พระเจ้าในประเทศจีน ได้เล่าเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังเดินทางโดยสารเรือจากเมืองเซี่ยงไฮ้ไปยังเมืองนิงโป เขาพบผู้โดยสารชาวจีนคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ ซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษหลายปีและเคยได้ยินพระกิตติคุณแล้ว แต่เขายังไม่เข้าใจถึงการรอดพ้นบาปด้วยพระโลหิตของพระเยซู ขณะที่เรือกำลังจะเทียบท่าที่เมืองซังเกียง ฮัดสันได้ยินเสียงตะโกนอย่างตกใจว่า “มีคนตกน้ำ” เขาจึงวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือ เจ้าของเรือบอกอย่างไม่แยแสว่า ปีเตอร์ตกลงไปในน้ำ เขาลดใบเรือลงเพื่อหยุด ฮัดสันจึงกระโดดลงไปในน้ำทันที แต่น้ำเชี่ยวกรากและเขาก็ไม่รู้จุดที่ปีเตอร์ตก ขณะที่ฮัดสันดำน้ำงมหาอย่างสิ้นหวังนั้นเอง มีชาวประมงกลุ่มใหญ่กำลังทอดแหอยู่ใกล้ๆ ฮัดสันจึงร้องเรียกเพื่อขอความช่วยเหลือ “ขอมาช่วยคนตกน้ำตรงนี้ด้วยครับ” แต่คำตอบที่ได้รับคือ “ไม่ว่าง” ฮัดสันร้องว่า “อย่าพูดว่าไม่ว่าง ถ้าไม่รีบ เดี๋ยวจะไม่ทันการณ์” ชาวประมงตอบว่า “เราหาปลาอยู่” “อย่าห่วงเรื่องนั้นเลย เดี๋ยวผมจ่ายให้อย่างงาม” “คุณจะจ่ายเท่าไหร่” “ห้าเหรียญ อย่ามัวแต่พูด มาช่วยชีวิตคนก่อน” “น้อยเกินไป เราไม่ช่วยนอกจากจะจ่ายมาสามสิบเหรียญ” “ผมไม่มีมากขนาดนั้น แต่จะจ่ายให้ทั้งหมดที่มีอยู่” “เท่าไหร่” “คิดว่าสักสิบสี่เหรียญ” ชาวประมงกลุ่มนั้นจึงเข้ามาและเมื่อเหวี่ยงแหเพียงครั้งเดียว เขาก็พบชายที่ตกลงไปในน้ำ ฮัดสันพยายามช่วยผายปอดแต่ก็ไร้ผล ชีวิตต้องสูญสิ้นไปเพื่อเซ่นสังเวยความเฉยเมยของคนผู้สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้อย่างง่ายดาย เมื่อเราได้ยินเรื่องนี้ เราอาจโมโหโกรธาชาวประมงกลุ่มนั้น ประฌามว่าพวกเขาช่างใจจืดใจดำและเห็นแก่ตัว ในขณะที่เขามีโอกาสช่วยชีวิตได้ แต่กลับไม่ทำ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักและห่วงใยดวงจิตวิญญาณที่หลงหาย พระองค์ไม่ปรารถนาให้ผู้ใดพินาศเลย หากเรามองดูรอบๆตัวของเรา...

08/20/201205/14/2017by