08/02/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #9 สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #9 สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่

“…ไม่เปิดเผยเชื้อชาติและภูมิหลังครอบครัวของพระนาง” (เอสเธอร์ 2:20)

“กำชับให้พระนางเข้าเฝ้าพระราชา เพื่อทูลอ้อนวอนพระองค์ และวิงวอนพระองค์ เพื่อเห็นแก่ชนชาติของพระนาง” (เอสเธอร์ 4:8)

 • มีสารจากพระเจ้าถึงเราทุกคนว่า “เจ้าอยู่แบบเดิมต่อไปไม่ได้แล้ว ถึงเวลาลุกขึ้นรับใช้เรา”

“สั่งให้ทำลาย สังหารและล้างยิวทั้งปวงทั้งหนุ่มและแก่ เด็กและผู้หญิงในวันเดียวกัน คือวันที่สิบสามเดือนที่สิบสองซึ่งเป็นเดือนอาดาร์ และให้ริบเอาข้าวของของเขาไปหมด” (เอสเธอร์ 3:13)

ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้น? เกิดวิกฤตใหญ่ฝ่ายวิญญาณ!

 • “..ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23)
 • “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23)
 • “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่” (มัทธิว 9:37)
 • แกะหาย เหรียญหาย และบุตรน้อยหลงหาย (ลูกา 15)

มีสารมาจากพระเจ้าถึงเราว่า

“เราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนเรา” (อิสยาห์ 6:8)

“ข้าราชบริพารและประชาชนทั้งปวงย่อมรู้กฎดีว่า ผู้ใดก็ตามไม่ว่าชายหรือหญิงที่ล่วงล้ำเข้าไปในพระราชฐานชั้นในโดยไม่มีหมายเรียกให้เข้าเฝ้าย่อมมีโทษถึงตาย เว้นแต่กษัตริย์จะทรงยื่นคทาทองคำออกมาโปรด กษัตริย์ไม่ได้ตรัสเรียกข้าพเจ้าเข้าเฝ้ามากว่าสามสิบวันแล้ว” (เอสเธอร์ 4:11)

คำถาม   ที่ผ่านมาอะไรคือข้อวิตกซึ่งขัดขวางการทรงเรียกให้รับใช้? (แบ่งปัน)

“อย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสำนักจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆ เพราะถ้าเธอเงียบอยู่นเวลานี้ ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่น แต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศ ที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะ ใครจะรู้” (เอสเธอร์ 4:13-14)

เราจะสู้ชีวิตพิชิตวิกฤตได้อย่างไร?

1. ตระหนักว่าพระเจ้าทรง_______________ไว้เพื่อเวลาเช่นนี้

“ที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะ ใครจะรู้” (เอสเธอร์ 4:14)

 • พระเจ้าตั้งคุณไว้ให้เป็นอะไร?
 • แวดวงอิทธิพลของคุณคืออะไร?
 • เวลาเช่นนี้ของคุณคือต้องทำสิ่งใด?

 

2. ตัดสินใจ_______________กับพระเจ้าในเวลาเช่นนี้

 • หากฉันไม่ทำ พระเจ้าจะใช้คนอื่นทำ

“อย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสำนักจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆ เพราะถ้าเธอเงียบอยู่นเวลานี้ ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่น แต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศ” (เอสเธอร์ 4:13-14)

 • หากฉันไม่ทำ ไม่ใช่ฉันจะสบาย

“เพียงชั่วโมงเดียวทรัพย์สมบัติอลังการทั้งหลายก็ได้ถูกทำลายย่อยยับไป!” (วิวรณ์ 18:17)

“…ท่านได้ทอดทิ้งพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงถอดท่านออกจากตำแหน่งกษัตริย์แห่งอิสราเอลแล้ว!” (1 ซามูเอล 15:26)

“จงริบเงินหนึ่งตะลันต์นี้ไปให้คนที่มีสิบตะลันต์” (มัทธิว 25:28)

 • ตัดสินใจร่วมมือกับพระเจ้า

“ฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ถ้าฉันพินาศ ฉันก็พินาศ” (เอสเธอร์ 4:16)

 

3. _______________กับพระเจ้าด้วยการ_______________ในเวลาเช่นนี้

“แล้วเอสเธอร์ตรัสบอกเขาให้ไปบอกโมรเดคัยว่า ‘ไปเถิด ให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสา และถืออดอาหารเพื่อฉัน  อย่ารับประทาน  อย่าดื่มสามวัน กลางคืนหรือกลางวัน ฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วย แล้วฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ถ้าฉันพินาศ ฉันก็พินาศ’” (เอสเธอร์ 4:15-16)

 • ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องอธิษฐาน

“อยู่มาในวันที่สาม…เมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระราชินีเอสเธอร์ประทับยืนอยู่ในพระลาน พระนางก็เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์จึงทรงยื่นพระคทาสุวรรณซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แก่พระนางเอสเธอร์ พระนางก็เสด็จเข้ามาแตะยอดพระคทา” (เอสเธอร์ 5:1-2)

“พระนางต้องการสิ่งใด ก็จะประทานให้แก่พระนางถึงกึ่งราชอาณาจักรของเรา” (เอสเธอร์ 5:5-6)


คำถามอภิปราย:

 1. อะไรคือวิกฤตใหญ่ที่คุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังเผชิญอยู่?
 2. คุณรู้ตัวหรือไม่ว่าพระเจ้าให้คุณอยู่ในจุดนี้ (ตำแหน่งในที่ทำงาน สถาบันศึกษา บทบาทในคริสตจักร รายได้ ฯลฯ) เพื่ออะไร? และคุณจะตอบสนองอย่างไร?
 3. คุณต้องการให้อธิษฐานเผื่อเรื่องใด? (ตามข้อ 1)
 4. อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน และติดตามความคืบหน้าของโครงการ 90 วันแห่งการท้าทาย

อ้างอิง: คำเทศนาวันอาทิตย์ สูีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่

Published on August 2, 2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์ หัวข้อ: ซีรี่ย์ – สังเวียนคนสู้ #9 – สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่
วันที่ 30 กรกฎาคม 2017

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.