05/18/2017

การผนวกคนแบบตั้งใจ

การผนวกคนแบบตั้งใจ

คำเทศนาสัปดาห์แห่งไฟ คืนที่ 4 – การผนวกคนแบบตั้งใจ

เป้าหมาย: สมาชิกทุกคนเป็นผู้นำ

ความหมาย: ทุกคนเป็นนักผนวกคนหรือเป็นพี่เลี้ยง

การผนวกคนคืออะไร?

ความห่วงใยและใส่ใจที่ให้กับคนเชื่อใหม่จนกว่าพระลักษณะของพระเยซูจะปรากฏในชีวิตของเขา

ทำไมจึงผนวกคน?

 • เป็นเรื่องพื้นฐาน
 • เพื่อดูแลทารก
 • เพื่อสร้างพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณ
 • เพื่อปิดประตูหลังของคริสตจักร
 • เพื่อให้คริสตจักรเติบโต

 

นักผนวกคนที่มีความตั้งใจ (Intentional Consolidators):

 • มีความตั้งใจที่แน่วแน่ (Determined)
 • มีวัตถุประสงค์ที่ชัด (Purposeful)
 • มีความหนักแน่น (Steady)
 • มีความกล้า (Bold)

ช่วยคนให้ผูกพันกับ:

 1. พระเจ้า (เฝ้าเดี่ยว)
 2. กลุ่มเซลล์
 3. คริสตจักร
 4. นิมิต (รับการอบรม)

“เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อพิจารณาถึงพระเมตตาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ที่บริสุทธิ์ และที่พระเจ้าพอพระทัย นี่เป็นการนมัสการที่แท้จริง” (โรม 12:1)

การผนวกคน

การออกมารับเชื่อหน้าธรรมาสน์เป็นเพียงจุดเร่ิมต้นไม่ใช่จุดสิ้นสุด ควรก่อให้เกิดสาวก/ผู้นำ/ผู้รับใช้ นั่นเป็นเหตุให้ต้องมีการผนวกคนด้วยความตั้งใจ

“35 พระเยซูจึงเสด็จดำเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา ประกาศข่าวประเสริฐ แห่งแผ่นดินของพระเจ้า ทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หาย 36และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา ด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง 37แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่ 38เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์” (มัทธิว 9:35-38)

 • ข้อ 35 พระเยซูทรงมีหัวใจแห่งการรับใช้
 • ข้อ 36 พระเยซูทรงเต็มไปด้วยความสงสาร

การผนวกคนเริ่มต้นจากข้างในแล้วออกมาข้างนอก “อย่านำโดยความคาดหวัง แต่จงนำโดยความเมตตาสงสาร

 • ข้อ 37 พระเยซูทรงกำชับ/ให้ทิศทาง

จงทูลขอพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว/เจ้าของนา

 • มัทธิว 10:1,5 พระเยซูทรงเลือกและใช้สาวกสิบสองคนออกไปเก็บเกี่ยว
 • มัทธิว 28:19 ทุกคนถูกส่งออกไปเก็บเกี่ยว

หลักการแห่งการผนวกคน

1. รับหัวใจของพระเจ้าที่มีต่อผู้คนยุคของเรา

2. ขยายนิมิตของเรา

3. เริ่มดำเนินชีวิตเยี่ยงผู้ที่พระเจ้าใช้ไปยังทุ่งนาเพื่อทำให้เรือนเต็ม

ฉันอยู่ที่นี่เพื่อทำให้คริสตจักรแห่งนี้เต็ม “เรือนเต็ม” ทุกคนต้องรู้สึกว่า “ฉันถูกส่งออกไปเก็บเกี่ยว

ขั้นตอนการนำคน

 • อธิษฐาน
 • แคร์
 • แชร์
 • ชวน

เมื่อเขารับเชื่อแล้ว

 • ใช้เวลากับเขา
 • จำชื่อเขาให้ได้
 • สอนเขาด้วยพระคำ
 • นำเขาเข้ากลุ่มเซลล์
 • พาเข้ากระบวนการ (PEP)

Published on May 18, 2017

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2017

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.