บทเรียนกลุ่มเซลล์ เสียงปลุกให้ตื่น
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์ เสียงปลุกให้ตื่น

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: เสียงปลุกให้ตื่น - 9 โมเสสจึงทูลฟาโรห์ว่า’เวลาไหนที่ฝ่าพระบาทมีพระประสงค์ให้ข้าพระบาทวิงวินต่อพระเจ้าเพื่อฝ่าพระบาท ข้าราชบริพารและพลเมืองของฝ่าพระบาท เพื่อกำจัดฝูงกบไปจากฝ่าพระบาทและบ้านเรือนของฝ่าพระบาท ให้เหลืออยู่แต่ในแม่น้ำไนล์ ก็โปรดบัญชาข้าพระบาทเถิด’ ฟาโรห์ตรัสตอบว่า...พรุ่งนี้!” (อพยพ 8:10)

บทเรียนกลุ่มเซลล์ สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์ สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต - ยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่า “ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย” (1 พงศาวดาร 4:10)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก - “ผู้นำคือคนที่รู้ว่าเขากำลังไปไหนและสามารถจูงใจผู้อื่นให้ติดตาม” (Leaders are people who know where they are going, and are able to motivate others to follow.)

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 15: สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก - “ผู้นำคือคนที่รู้ว่าเขากำลังไปไหนและสามารถจูงใจผู้อื่นให้ติดตาม” (Leaders are people who know where they are going, and are able to motivate others to follow.) ผู้ตามที่อยู่ข้างหน้า (a Follower In Front) - FIF ผู้ตามที่บังเอิญไปยืนอยู่ข้างหน้า “ถ้าขาดการชี้นำ ประเทศชาติก็ล่มจม” (สุภาษิต 11:14)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #14 สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #14 สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว - “บุคคลที่ปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดพลาดของตนไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จ” (A man who refuses to admit his mistakes can never be successful.) (สุภาษิต 28:13)

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #14 สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #14 สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 14: สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว “ถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย" เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคน (มัทธิว 26:35)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #13 สู้ชีวิตพิชิตความเจ็บป่วย
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #13 สู้ชีวิตพิชิตความเจ็บป่วย

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สู้ชีวิตพิชิตความเจ็บป่วย - อะไรคือความเจ็บป่วยหรือโรคเรื้อรัง (ฝ่ายกายภาพหรือฝ่ายจิตใจและจิตวิญญาณ) ที่คุณกำลังเผชิญอยู่? มันส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างไร?

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #13 สู้ชีวิตพิชิตความเจ็บป่วย
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #13 สู้ชีวิตพิชิตความเจ็บป่วย

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 13: สู้ชีวิตพิชิตความเจ็บป่วย - “ที่นั่นมีหญิงคนหนึ่งตกเลือดเรื้อรังมาสิบสองปีแล้ว นางทุกข์ทรมานมาก เสียเงินหาหมอมาหลายคนจนหมดตัว แต่แทนที่จะดีขึ้นอาการกลับทรุดลง ..เพราะนางคิดว่า “ขอเพียงได้แตะฉลองพระองค์เท่านั้นเราก็จะหายโรค”

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #12 สู้ชีวิตพิชิตความกดดัน
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #12 สู้ชีวิตพิชิตความกดดัน

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สู้ชีวิตพิชิตความกดดัน “แต่ดาเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำตัวเป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์ หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์เสวย ท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองเป็นมลทิน” (ดาเนียล 1:8)

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #12 สู้ชีวิตพิชิตความกดดัน
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #12 สู้ชีวิตพิชิตความกดดัน

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 12: สู้ชีวิตพิชิตความกดดัน ด้วยการตั้งปณิธานไว้ในใจ ดาเนียล 1:8 "ตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ยอมให้ตนเองเป็นมลทินเพราะเครื่องเสวยของกษัตริย์”