บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว อะไรคือปัญหาหลักที่คุณพบในตัวคุณเอง อันเป็นเหตุทำให้คุณไม่พบความสุขและความรักอันมั่นคงในครอบครัวของคุณ?

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 11: สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว ”เราจะจะกลับมายังสถานที่ของเราอีกจนกว่าเขาจะยอมรับความผิดของเขาและแสวงหาหน้าของเรา เมื่อเขารับความทุกข์ร้อน เขาจะแสวงหาเรา”  (โฮเชยา 5:15)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #10 สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #10 สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก - “พระองค์มิได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา และครัวเรือนของเขา และทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือ พระองค์ได้ทรงอำนวยพระพรงานน้ำมือของเขา และฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดิน 11แต่ขอยื่นพระหัตถ์เถิด และแตะต้องสิ่งของทั้งสิ้น ที่เขามีอยู่ และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์” (โยบ 1:11)

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #10 สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #10 สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 10: สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก - บทเรียนสำหรับวันนี้คืออะไร? 1. สิ่งร้ายเกิดขึ้นกับคนดีได้ (Bad things happen to good people) 2. พระเจ้าควบคุมอยู่เหนือทุกสถานการณ์ (God is in control) 3. จงสรรเสริญการทรงสถิตของพระเจ้าเสมอแม้พระองค์เงียบ (Keep praising God even in the midst of His silence)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #9 สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #9 สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่ - ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้น? เกิดวิกฤตใหญ่ฝ่ายวิญญาณ! ..ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า (โรม 3:23) ค่าจ้างของความบาปคือความตาย (โรม 6:23) ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่ (มัทธิว 9:37)

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #9 สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #9 สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 9: สู้ชีวิตพิชิตวิกฤตใหญ่ ในชีวิตจริงของเราไม่ว่าเราจะเป็นใคร เราต่างก็ต้องเผชิญกับวิกฤติชีวิตไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งด้วยกันทั้งนั้น บางคนก็เจอวิกฤติเรื่องการงาน ตกงาน อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ ถูกลบหลู่หรือถูกข่มขืน ในเวลาเช่นนั้นเราต้องการความช่วยเหลือ บางทีเราแก้เองทั้งหมดไม่ได้ มีใครบ้างวันนี้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤติหนักในชีวิต?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #8 สู้ชีวิตพิชิตด้วยความห่วงใย
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #8 สู้ชีวิตพิชิตด้วยความห่วงใย

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตด้วยความห่วงใย - ชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้าง? มีอะไรที่กำลังจะพัง? (สุขภาพ/ ครอบครัว/ งาน/ การเงิน / การรับใช้) และทูลขอการกอบกู้ในสถานการณ์เหล่านั้น มีใครบางคนในกลุ่มของเราที่ห่างหายไปหรือไม่?

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #8 สู้ชีวิตพิชิตความเป็นไปไม่ได้
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #8 สู้ชีวิตพิชิตความเป็นไปไม่ได้

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 8: สู้ชีวิตพิชิตความเป็นไปไม่ได้ “จงคาดหวังสิ่งใหญ่จากพระเจ้า จงพยายามทำสิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า เพราะเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่” “Expect great things from God. Attempt great things for God. Because we have a great God.” (William Carey)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #7 สู้ชีวิตพิชิตความหดหู่
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #7 สู้ชีวิตพิชิตความหดหู่

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตความหดหู่ สาเหตุของความหดหู่: 4 ความรู้สึก และขั้นตอนของพระเจ้าเพื่อพิชิตความหดหู่ ในเชิงปฏิบัติ สิ่งที่เติมให้แท็งค์เต็ม สิ่งที่ทำให้แท็งค์แห้ง แท็งค์ฝ่ายวิญญาณ แท็งค์สุขภาพ แท็งค์อารมณ์ แท็งค์ความคิด

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #7 สู้ชีวิตพิชิตความว่างเปล่า
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #7 สู้ชีวิตพิชิตความว่างเปล่า

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 7: สู้ชีวิตพิชิตความว่างเปล่า ทำไมเอลียาห์จึงมีความรู้สึกหดหู่/ว่างเปล่ามากจนอยากตาย? 1. กลัว (Fear) 2. ตัวคนเดียว (Lonely) 3. รู้สึกล้มเหลว (Sense of Failure) 4. หมดแรงทั้งกายและใจ (Depleted)