บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว อะไรคือปัญหาหลักที่คุณพบในตัวคุณเอง อันเป็นเหตุทำให้คุณไม่พบความสุขและความรักอันมั่นคงในครอบครัวของคุณ?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #10 สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #10 สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก - “พระองค์มิได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา และครัวเรือนของเขา และทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือ พระองค์ได้ทรงอำนวยพระพรงานน้ำมือของเขา และฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดิน 11แต่ขอยื่นพระหัตถ์เถิด และแตะต้องสิ่งของทั้งสิ้น ที่เขามีอยู่ และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์” (โยบ 1:11)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #9 สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #9 สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่ - ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้น? เกิดวิกฤตใหญ่ฝ่ายวิญญาณ! ..ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า (โรม 3:23) ค่าจ้างของความบาปคือความตาย (โรม 6:23) ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่ (มัทธิว 9:37)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #8 สู้ชีวิตพิชิตด้วยความห่วงใย
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #8 สู้ชีวิตพิชิตด้วยความห่วงใย

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตด้วยความห่วงใย - ชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้าง? มีอะไรที่กำลังจะพัง? (สุขภาพ/ ครอบครัว/ งาน/ การเงิน / การรับใช้) และทูลขอการกอบกู้ในสถานการณ์เหล่านั้น มีใครบางคนในกลุ่มของเราที่ห่างหายไปหรือไม่?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #7 สู้ชีวิตพิชิตความหดหู่
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #7 สู้ชีวิตพิชิตความหดหู่

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตความหดหู่ สาเหตุของความหดหู่: 4 ความรู้สึก และขั้นตอนของพระเจ้าเพื่อพิชิตความหดหู่ ในเชิงปฏิบัติ สิ่งที่เติมให้แท็งค์เต็ม สิ่งที่ทำให้แท็งค์แห้ง แท็งค์ฝ่ายวิญญาณ แท็งค์สุขภาพ แท็งค์อารมณ์ แท็งค์ความคิด

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #6 สู้ชีวิตพิชิตความมั่งคั่ง
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #6 สู้ชีวิตพิชิตความมั่งคั่ง

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตความมั่งคั่ง สภาพชีวิตที่คุณเป็นอยู่กำลังสะท้อนว่าคุณพึ่งพาพระเจ้าหรือพึ่งพามนุษย์หรือกำลังของตัวเองในเรื่องความมั่งคั่ง? อย่างไร? คุณตั้งใจจะพัฒนาชีวิตแห่งการพึ่งพาพระเจ้าและการให้อย่างถูกต้องอย่างไร เพื่อคุณจะสามารถพิชิตความมั่งคั่งในชีวิตของคุณ?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #5 สู้ชีวิตพิชิตการทดลอง
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #5 สู้ชีวิตพิชิตการทดลอง

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตการทดลอง คุณกำลังเผชิญกับการทดลองเรื่องใดอยู่หรือไม่? คุณมีแนวโน้มจะพ่ายแพ้หรือชนะการทดลองนั้นได้? เพื่อพิชิตการทดลอง คุณจะรับมือกับการทดลองนั้นด้วยวิธีใด ?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #4 สู้ชีวิตพิชิตความกลัว
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #4 สู้ชีวิตพิชิตความกลัว

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตความกลัว คุณกำลังเผชิญกับความกลัวหรือไม่? เรื่องอะไร? ความกลัวนั้นส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้าง? จากความจริงทั้ง 5 ประการเพื่อพิชิตความกลัว อะไรคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสกับคุณในวันนี้? และคุณจะตอบสนองอย่างไรและทำสิ่งใด?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #3 สู้ชีวิตพิชิตตามพระสัญญา
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #3 สู้ชีวิตพิชิตตามพระสัญญา

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตตามพระสัญญา อะไรคืออุปสรรคที่คุณกำลังเผชิญขณะที่คุณกำลังพิชิตพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตคุณ? คุณจะเอาชนะอุปสรรคนั้นอย่างไร?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #2 สู้ชีวิตพิชิตตามที่ฝัน
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #2 สู้ชีวิตพิชิตตามที่ฝัน

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตตามที่ฝัน “เหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร” (เอเฟซัส 5:17) เราควรเป็นที่ไว้วางใจของนายโดยการรับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาอย่างดีที่สุด

  • 1
  • 2