ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #1 พระสัญญาหลักของพระเจ้า
Sermons

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #1 พระสัญญาหลักของพระเจ้า

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร - #1 พระสัญญาหลักของพระเจ้า - “โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เรา เพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่ว” (2 เปโตร 1:4)

คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ
Sermons

คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ

คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ - คนส่วนมากจำกัดอนาคตของเราและยึดติดอยู่ กับความคิดของการเอาตัวรอด เพราะว่าเรา เติบโตมาพร้อมกับภาพลักษณ์ต่อตนเองที่เป็นลบ คุณควรเรียนรู้ที่จะค้นพบภาพลักษณ์ ของตนเองจากพระคำของพระเจ้า ซาตานใช้การที่คุณ ไม่รู้จักตัวตนของคุณ ในการพาคุณออกนอก ลิขิตชีวิตของพระเจ้า

คริสเตียน 10 มินา
Sermons

คริสเตียน 10 มินา

คริสเตียน 10 มินา - จนถึงวันนี้ คุณคิดว่าคุณมีกี่มินา? จงคิดและอธิษฐานขอวิธี “ปรับโฟกัสไปจดจ่อที่การบรรลุผลลัพธ์นิรันดร์” และกลายเป็นผู้รับใช้สิบมินาเพื่อพระเยซู อะไรคือสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนในชีวิตและการรับใช้แต่ละวันเพื่อคุณจะได้ยินพระองค์ตรัสว่า “ดีมาก”?

Wake Up Call (เสียงปลุกให้ตื่น)
Sermons

Wake Up Call (เสียงปลุกให้ตื่น)

นอก‍จาก‍นั้นท่านควรจะรู้ว่า นี่เป็นเวลาที่ควรตื่นจาก หลับแล้ว เพราะว่าความรอดได้เข้า‍มาใกล้กว่าสมัยที่ เราเริ่มเชื่อนั้น  (โรม 13:11) พวก‍ท่านคิด‍ร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระ‍เจ้าทรงดำ‌ริให้เกิด‍ผลดี ดังที่เป็นอยู่วัน‍นี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก (ปฐมกาล 50:20)

สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต
Sermons

สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต

สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต FORMULA FOR NEXT LEVEL BREAKTHROUGH 1 พงศาวดาร 4:10   ยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่า “ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และขอพระหัตถ์ของพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย”

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 15: สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก - “ผู้นำคือคนที่รู้ว่าเขากำลังไปไหนและสามารถจูงใจผู้อื่นให้ติดตาม” (Leaders are people who know where they are going, and are able to motivate others to follow.) ผู้ตามที่อยู่ข้างหน้า (a Follower In Front) - FIF ผู้ตามที่บังเอิญไปยืนอยู่ข้างหน้า “ถ้าขาดการชี้นำ ประเทศชาติก็ล่มจม” (สุภาษิต 11:14)

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #14 สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #14 สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 14: สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว “ถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย" เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคน (มัทธิว 26:35)

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #13 สู้ชีวิตพิชิตความเจ็บป่วย
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #13 สู้ชีวิตพิชิตความเจ็บป่วย

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 13: สู้ชีวิตพิชิตความเจ็บป่วย - “ที่นั่นมีหญิงคนหนึ่งตกเลือดเรื้อรังมาสิบสองปีแล้ว นางทุกข์ทรมานมาก เสียเงินหาหมอมาหลายคนจนหมดตัว แต่แทนที่จะดีขึ้นอาการกลับทรุดลง ..เพราะนางคิดว่า “ขอเพียงได้แตะฉลองพระองค์เท่านั้นเราก็จะหายโรค”

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #12 สู้ชีวิตพิชิตความกดดัน
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #12 สู้ชีวิตพิชิตความกดดัน

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 12: สู้ชีวิตพิชิตความกดดัน ด้วยการตั้งปณิธานไว้ในใจ ดาเนียล 1:8 "ตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ยอมให้ตนเองเป็นมลทินเพราะเครื่องเสวยของกษัตริย์”

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 11: สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว ”เราจะจะกลับมายังสถานที่ของเราอีกจนกว่าเขาจะยอมรับความผิดของเขาและแสวงหาหน้าของเรา เมื่อเขารับความทุกข์ร้อน เขาจะแสวงหาเรา”  (โฮเชยา 5:15)