ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 11: สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว ”เราจะจะกลับมายังสถานที่ของเราอีกจนกว่าเขาจะยอมรับความผิดของเขาและแสวงหาหน้าของเรา เมื่อเขารับความทุกข์ร้อน เขาจะแสวงหาเรา”  (โฮเชยา 5:15)

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #10 สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #10 สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 10: สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก - บทเรียนสำหรับวันนี้คืออะไร? 1. สิ่งร้ายเกิดขึ้นกับคนดีได้ (Bad things happen to good people) 2. พระเจ้าควบคุมอยู่เหนือทุกสถานการณ์ (God is in control) 3. จงสรรเสริญการทรงสถิตของพระเจ้าเสมอแม้พระองค์เงียบ (Keep praising God even in the midst of His silence)

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #9 สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #9 สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 9: สู้ชีวิตพิชิตวิกฤตใหญ่ ในชีวิตจริงของเราไม่ว่าเราจะเป็นใคร เราต่างก็ต้องเผชิญกับวิกฤติชีวิตไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งด้วยกันทั้งนั้น บางคนก็เจอวิกฤติเรื่องการงาน ตกงาน อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ ถูกลบหลู่หรือถูกข่มขืน ในเวลาเช่นนั้นเราต้องการความช่วยเหลือ บางทีเราแก้เองทั้งหมดไม่ได้ มีใครบ้างวันนี้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤติหนักในชีวิต?

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #8 สู้ชีวิตพิชิตความเป็นไปไม่ได้
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #8 สู้ชีวิตพิชิตความเป็นไปไม่ได้

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 8: สู้ชีวิตพิชิตความเป็นไปไม่ได้ “จงคาดหวังสิ่งใหญ่จากพระเจ้า จงพยายามทำสิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า เพราะเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่” “Expect great things from God. Attempt great things for God. Because we have a great God.” (William Carey)

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #7 สู้ชีวิตพิชิตความว่างเปล่า
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #7 สู้ชีวิตพิชิตความว่างเปล่า

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 7: สู้ชีวิตพิชิตความว่างเปล่า ทำไมเอลียาห์จึงมีความรู้สึกหดหู่/ว่างเปล่ามากจนอยากตาย? 1. กลัว (Fear) 2. ตัวคนเดียว (Lonely) 3. รู้สึกล้มเหลว (Sense of Failure) 4. หมดแรงทั้งกายและใจ (Depleted)

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #6 สู้ชีวิตพิชิตความมั่งคั่ง
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #6 สู้ชีวิตพิชิตความมั่งคั่ง

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 6: สู้ชีวิตพิชิตความมั่งคั่ง 1. พลังของการบริหารจัดการ (Managing) 2. พลังแห่งความขยันทำกัน (Power of diligent work) 3. พลังแห่งสติปัญญา (Wisdom) 4. พลังแห่งการพึ่งพา (Dependence) 5. พลังของผู้เข้าส่วน (Partnering)

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #5 สู้ชีวิตพิชิตความผิดพลาด
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #5 สู้ชีวิตพิชิตความผิดพลาด

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 5: สู้ชีวิตพิชิตความผิดพลาด 1.  ขั้นตอนสู่ความผิดพลาด (Steps toward making mistakes in life (SIN)) 2.  ผลลัพธ์ของความผิดพลาด (Results of Life Mistakes) 3.  วิธีแก้ไขความผิดพลาด ด้านต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากบาป (Areas Affected by Sin)

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #4 สู้ชีวิตพิชิตความกลัว
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #4 สู้ชีวิตพิชิตความกลัว

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #4 สู้ชีวิตพิชิตความกลัว 1.พระเจ้าไม่ได้เรียกคนกล้า แต่ทรงให้ความกล้าแก่คนที่พระองค์ทรงเรียก 2. เราเป็นพระราชกิขของพระเจ้ากับคนในยุคของเรา 3. การฟื้นฟูเริ่มต้นที่บ้าน 4. ความกล้าไม่ใช่การขาดความกลัว 5. ไม้กางเขนคือขนแกะที่เปียกชุ่มของเรา

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #3 สู้ชีวิตพิชิตตามพระสัญญา
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #3 สู้ชีวิตพิชิตตามพระสัญญา

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 3: สู้ชีวิตพิชิตตามพระสัญญา 1. มีความเชื่อที่มั่นคง (Remain steadfast in faith) “พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงส่งคนไปสอดแนมดูที่แผ่นดินคานาอัน ที่เราให้แก่คนอิสราเอลนั้น จงส่งคนจากเผ่าของบรรพบุรุษเผ่าละคน ให้ทุกคนเป็นหัวหน้าในเผ่านั้น” 2. มีความมั่นใจ 3. มีความน่าเชื่อถือ

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #2 สู้ชีวิตพิชิตตามที่ฝัน
Sermons

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #2 สู้ชีวิตพิชิตตามที่ฝัน

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 2: สู้ชีวิตพิชิตตามที่ฝัน เราถูกสร้างมาเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นกัน พระเจ้าอาจไม่ได้เปิดเผยพระประสงค์ผ่านทางความฝันเสมอไป แต่ทรงมีพระประสงค์สำหรับเราแน่ และเราควรรู้ว่าพระประสงค์สำหรับชีวิตของเราคืออะไร ? ความสำเร็จเป็นผลมาจากเรามีใคร (Success is a Result of Who We Have)