จงสร้างสาวกแบบตั้งใจ
Sermons

จงสร้างสาวกแบบตั้งใจ

จงสร้างสาวกแบบตั้งใจ (สัปดาห์แห่งไฟ คืนที่ 5) Intentional Discipleship 2 คำถามที่สำคัญ ถ้าคุณคริสเตียนและคริสตจักรเป็นทีมกีฬา รู้ได้อย่างไรว่าเราชนะ? คริสตจักรต้องเป็นและทำอย่างไรเพื่อจะชนะ?

การผนวกคนแบบตั้งใจ
Sermons

การผนวกคนแบบตั้งใจ

คำเทศนาสัปดาห์แห่งไฟ คืนที่ 4 – การผนวกคนแบบตั้งใจ เป้าหมาย: สมาชิกทุกคนเป็นผู้นำ ความหมาย: ทุกคนเป็นนักผนวกคนหรือเป็นพี่เลี้ยง การผนวกคนคืออะไร?

เจิมด้วยฤทธิ์ร่วมพิชิตกับพระเยซู
Sermons

เจิมด้วยฤทธิ์ร่วมพิชิตกับพระเยซู

คำเทศนาสัปดาห์แห่งไฟ คืนที่ 3 – เจิมด้วยฤทธิ์ร่วมพิชิตกับพระเยซู “16แล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธ เป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้น พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตตามเคย

ชำระชีวิตพิชิตตามพระสัญญา
Sermons

ชำระชีวิตพิชิตตามพระสัญญา

คำเทศนาสัปดาห์แห่งไฟ คืนที่ 2 – ชำระชีวิตพิชิตตามพระสัญญา 1. สาเหตุแห่งความพ่ายแพ้ “แต่คนอิสราเอลได้ละเมิดในเรื่องของต้องถวายนั้น เพราะอาคานบุตรคารมี ผู้เป็นบุตรศับดี ผู้เป็นบุตรเศ-ราห์ เผ่ายูดาห์ ได้นำของถวายบางส่วนไปเป็นของตน และพระพิโรธของพระเจ้าก็พลุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอล” (โยชูวา 7:1)

อธิษฐานอย่างไรจึงจะได้รับคำตอบ
Sermons

อธิษฐานอย่างไรจึงจะได้รับคำตอบ

คำเทศนาสัปดาห์แห่งไฟ คืนที่ 1 – อธิษฐานอย่างไรจึงจะได้รับคำตอบ 1. อธิษฐานอย่างพากเพียร (Pray Persistently) “เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน” (ลูกา 11:9)