วันขอบคุณผู้เลี้ยง 27/8/2017

วันขอบคุณผู้เลี้ยง 27/8/2017

ขอพระเจ้าประทานพร ในวันนี้

วันดีเลิศ เป็นวันเกิด แสนชื่นบาน

ขอให้ท่านเปรมปรีดา ที่ได้มาเป็นครอบครัว

มีผู้เลี้ยง แสนประเสริฐ ความดีเลิศ ถวายเกียรติ