ค่ายสัมผัสพระเจ้า 1-3 กันยายน 2017

ค่ายสัมผัสพระเจ้า 1-3 กันยายน 2017

บรรยากาศค่ายสัมผัสพระเจ้า วันแรก (1/9/2017)