ประมวลภาพงานสัมมนา G12 ประเทศไทย 2017 (14-16 กันยายน 2017)

ประมวลภาพประทับใจ งานสัมมนา G12 ประเทศไทย 2017 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2017 ที่เดอะมอลล์งามวงค์วาน