11/01/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร (ตอนที่ 3) – 3 คำสั่ง 3 ความรู้สึกสะอึกใจ

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร (ตอนที่ 3) – 3 คำสั่ง 3 ความรู้สึกสะอึกใจ

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร

3 คำสั่ง 3 ความรู้สึกสะอึกใจ

 

 

1. สั่งให้เป็น__________เพื่อไปทำอิฐ

– รู้สึก____________

“พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าทุกคนที่เลือกชีวิตในบาปก็ติดกับอยู่ในชีวิตที่เป็นทางตันและเป็นทาสจริงๆ ทาสไม่ได้อยู่ในครอบครัวตลอดไป เขาไม่สามารถเข้าออกได้ตามชอบใจ” (ยอห์น 8:34-35)

“เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำ(แอก)…” (อพยพ 6:6-7)

 

2. สั่ง__________ทารก

เขาต้องการทำลายศักยภาพที่อยู่ในเด็กเหล่านั้น

– รู้สึก____________

 

3. สั่งให้ไป__________

“จากนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าต้องตื่นเช้ากว่าเดิม แต่ก่อนนี้เรามีฟางมาวางให้พวกเจ้าอยู่ข้างบ่อดิน แต่นับจากนี้เจ้าต้องออกไปหาฟางมาทำอิฐเอง”

– รู้สึก____________

“เราจะปลดปล่อยพวกเจ้าให้พ้นจากแอกของชาวอียิปต์” (อพยพ 6:6)

 

สิ่งที่เราต้องทำเพื่อจะหลุดจาก 3 คำสั่ง 3 ความรู้สึกที่สะอึกใจ

 

1. __________ตาม

– ______________

17“ดังนั้นจงออกมาจากพวกเขาและแยกตัวออก องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส อย่าแตะต้องสิ่งมลทิน แล้วเราจะรับเจ้า” 18“เราจะเป็นบิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรสาวของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนี้แหละ”” (2 โครินธ์ 6:17-18)

 

2. __________มันไป

– ______________

“ถ้าผู้ใดใครตามเรามาจงให้เรานำเจ้า เจ้าต้องไม่อยู่ในที่นั่งคนขับ แต่เป็นเรา จงตามเรามาและเราจะสอนว่าต้องทำอย่างไร” (มาระโก 8:34)

 

3. __________ชีวิต

“…เมื่อก่อนท่านเคยให้ส่วนต่างๆ ในกายของท่านเป็นทาสของความโสโครกและความชั่วร้ายที่เพิ่มขึ้นไม่สิ้นสุดอย่างไร บัดนี้ก็จงให้ส่วนต่างๆ นั้นเป็นทาสของความชอบธรรมซึ่งนำมาสู่ความบริสุทธิ์อย่างนั้น” (โรม 6:19)

– ______________

 


คำถามอภิปราย

  1. คุณกำลังเจอสถานการณ์ที่ทำให้สะอึกใจหรือไม่? อย่างไร?
  2. อะไรคือเรื่องที่คุณต้องกลับใจใหม่? (สิ่งที่รู้ว่าไม่ดีแล้วยังทำอยู่) อะไรคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องปล่อยมันไปและยอมจำนนต่อพระเจ้าแทน?
  3. อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณอย่างเจาะจงในเรื่องความสัมพันธ์กับพระองค์? คุณจะทำสิ่งใดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าให้ดียิ่งขึ้นอีก?
  4. อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

อ้างอิง: คำเทศนาวันอาทิตย์ ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #3 จอกแห่งการชำระให้บริสุทธิ์

Published on Novenber 1, 2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์ หัวข้อ: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #3 – 3 คำสั่ง 3 ความรู้สึกสะอึกใจ
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.