09/17/2017

สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต

สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต

สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต

FORMULA FOR NEXT LEVEL BREAKTHROUGH

1 พงศาวดาร 4:10   ยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่า “ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และขอพระหัตถ์ของพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย”

ยาเบส หมายถึง ความเศร้าโศกเสียใจ

1. การทรงจัดเตรียม (Provision) ทูลขอการยกระดับความสำเร็จ

ทำลายแอกของชีวิต ที่แสนจะธรรมดาของฉัน!

2. การขยาย (Expansion) ทูลขอการยกระดับอิทธิพลชีวิต

3. การเจิม (Unction) ทูลขอการยกระดับสิทธิอำนาจ

เราจะไม่ยอมรับความสำเร็จ ที่ปราศจากพระหัตถ์พระเจ้าเหนือครอบครัวและคริสตจักรของเรา

4. การชำระให้บริสุทธิ์ (Consecration) ทูลขอการยกระดับการปกป้องจากพระเจ้า

1 พงศาวดาร 4:10ข ….และพระเจ้าทรงประสาทตามที่เขาทูลขอ

อ.จูแนล


Published on September 17, 2017

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017

โดย อ.จูแนล ลิวานัท
ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักร City Sanctuary และ El Shalom เมืองบูตวน ประเทศฟิลิปปินส์

Leave a Reply

Your email address will not be published.