10/08/2017

คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ

คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ

คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ (There is a champion in you)

 

พระเจ้าจอมราชันย์ยังมีแผนอีกก้าวหนึ่งอยู่

แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้น โดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย – โรม 8:37

คนส่วนมากจำกัดอนาคตของเราและยึดติดอยู่ กับความคิดของการเอาตัวรอด เพราะว่าเรา เติบโตมาพร้อมกับภาพลักษณ์ต่อตนเองที่เป็นลบ คุณควรเรียนรู้ที่จะค้นพบภาพลักษณ์ ของตนเองจากพระคำของพระเจ้า ซาตานใช้การที่คุณ ไม่รู้จักตัวตนของคุณ ในการพาคุณออกนอก ลิขิตชีวิตของพระเจ้า

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น – 2 โครินธ์ 5:17

ใครเป็นผู้นิยามตัวฉัน และใครเป็นผู้กำหนดว่าฉันเป็นใคร

  • ครอบครัว
  • การเงิน
  • การงาน
  • เพื่อนฝูง

ถ้ามีใครอื่นเป็นคนกำหนดคุณ คุณจะไม่สมบูรณ์ แต่คุณไม่ใช่คนที่ไม่สมบูรณ์ เพราะว่าคุณเป็นแชมเปี้ยนในพระเยซูคริสต์! นิมิตของอาดัมเปลี่ยนไป เมื่อเขาทำบาป

“ใครเล่าบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายอยู่เล่า?” – ปฐมกาล 3:11

คุณต้องเดิน พูด ฝัน และทำตัว เหมือนแชมเปี้ยนในชีวิตจริงของคุณ แล้วคุณจะไม่ตายโดยปราศจาก ความอิ่มเอมใจในสายพระเนตรของพระเจ้า

 

ทำไมคุณถึงเป็นแชมเปี้ยน?

1. เพราะคุณมีพระเจ้าอยู่ในตัวคุณ (God is in you)

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ โรม 8:28

2. เพราะคุณมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคุณ (God’s power is in you)

ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไร ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเราได้? – โรม 8:31

3. เพราะการปกป้องของพระเจ้าอยู่กับคุณ (God’s protection is on you)

…สิ่งใดๆ… จะไม่สามารถกระทําให้เราทั้งหลาย ขาดจากความรักของพระเจ้า… – โรม 8:39

คําว่า “ขาด” หมายถึง การถูกดึงออก

คําว่า “ละเลย” หมายถึง อยู่เฉยๆข้างหลัง

…เราจะไม่ละเลยหรือละทิ้งเจ้าเสีย…- โยชูวา 1:5

คําว่า “ละทิ้ง” หมายถึง การไปล่วงหน้าคุณ

พระเจ้าจอมราชันย์ ยังมีแผนอีกขั้นหนึ่งอยู่


Published on October 8, 2017

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017

โดย อ.ไมค์ แคมป์เบลล์
ศิษยาภิบาลคริสตจักร Trinity Algood

Leave a Reply

Your email address will not be published.