คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ เรารักพระเจ้า และรักผู้อื่น

เราเชื่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยอย่างน้อย 10% มารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ ภายในปี 2020
ดังนั้นเราจึงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อรองรับผู้คนจำนวนมากที่จะมาร่วมกันรับพระพรผ่านการนมัสการพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์

คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เข้าสู่รอบนมัสการ ทุกวันอาทิตย์

เวลา 8:00, 10.30 และ 13:30

คำเทศนาวันอาทิตย์

คริสตจักรแห่งการประกาศ

คริสตจักรแห่งการประกาศ

Speaker:
09/01/2019

ข้อความนี้เป็นความจริงซึ่งสมควรแก่การยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา คือพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอด และในบรรดาคนบาปข้าพเจ้าเป็นตัวร้ายที่สุด (1 ทิโมธี 1:15)

มารดาผู้หว่านสิ่งดี

มารดาผู้หว่านสิ่งดี

Speaker:
08/11/2019

“และพระเยซูทรงเติบโตขึ้น (4 ด้าน) ทั้งในด้านสติปัญญาและด้านร่างกายและทรงเป็นที่ชื่นชมทั้งของพระเจ้าและของคนทั้งหลาย” (ลูกา 2:52)

กระหายหาพระเจ้า: วิธีเอาชนะความท้อแท้

กระหายหาพระเจ้า: วิธีเอาชนะความท้อแท้

Speaker:
07/28/2019

ข้าแต่พระเจ้า กวางกระหายหาธารน้ำฉันใด จิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็โหยหาพระองค์ฉันนั้น จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ เมื่อไหร่หนอ ข้าพระองค์จะได้ไปเข้าเฝ้าต่อหน้าพระองค์? (สดุดี 42:1-2)

บทเรียนจากสิงโต

บทเรียนจากสิงโต

Speaker:
07/22/2019

และมีผู้หนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้น บอกแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่าร้องไห้เลย นี่แน่ะ สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์ เชื้อสายของดาวิด พระองค์ทรงมีชัยแล้ว พระองค์จึงทรงสามารถแกะตราทั้งเจ็ดดวงและคลี่หนังสือม้วนนั้นออกได้" (วิวรณ์ 5:5)

ทะยานขึ้นสูงกว่าเดิม

ทะยานขึ้นสูงกว่าเดิม

Speaker:
07/14/2019

พระองค์ทรงประทานกำลังแก่ผู้อ่อนล้า และทรงเพิ่มพละกำลังแก่ผู้อ่อนแอ แม้คนหนุ่มสาวยังเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้า และชายหนุ่มก็ยังสะดุดล้ม แต่บรรดาผู้ที่รอคอย องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวังจะฟื้นกำลังขึ้นใหม่ พวกเขาจะกางปีกทะยานขึ้นเหมือนนกอินทรี... (อิสยาห์ 40:29-31)

ซีรี่ย์: วัฒนธรรมที่สวรรค์ชื่นชอบ ตอนที่ 6 เลือกความชื่นบาน

ซีรี่ย์: วัฒนธรรมที่สวรรค์ชื่นชอบ ตอนที่ 6 เลือกความชื่นบาน

Speaker:
07/09/2019

อย่าโศกเศร้าหม่นหมอง เพราะความชื่นบานในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกำลังของท่าน (เนหะมีห์ 8:10) จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด! (ฟีลิปปี 4:4)

บทเรียนกลุ่มเซลล์

บทเรียนกลุ่มเซลล์: อีสเตอร์แห่งความหวัง

บทเรียนกลุ่มเซลล์: อีสเตอร์แห่งความหวัง

Speaker:
04/27/2019

ความจริงเกี่ยวกับความหวัง คือ มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 40 วันโดยไม่ต้องทานอาหารอยู่ได้สามวันโดยปราศจากน้ำอยู่ได้แปดนาทีโดยปราศจากอากาศแต่ไม่อาจอยู่ได้แม้หนึ่งวินาทีโดยปราศจากความหวัง

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รักครอบครัว

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รักครอบครัว

Speaker:
10/28/2018

“7จงพร่ำสอนบทบัญญัติเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่าน จงพูดถึงบทบัญญัติเหล่านี้ขณะอยู่ที่บ้าน ขณะเดินไปตามทาง ขณะที่นอนลงหรือลุกขึ้น” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รักพระเจ้าแบบสุดๆ

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รักพระเจ้าแบบสุดๆ

Speaker:
10/21/2018

“อิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิด พระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา พระยาห์เวห์ทรงเป็นหนึ่ง จงรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต และสุดกำลังของท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-5)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: พลังแห่งการรับใช้

บทเรียนกลุ่มเซลล์: พลังแห่งการรับใช้

Speaker:
10/14/2018

การรับใช้สร้างบรรยากาศแห่งการเปลี่ยนแปลง (Serving Creates environments of Change) - “แต่ละคนควรรับใช้ผู้อื่นตามของประทานที่ได้รับมา บริหารของประทานแห่งพระคุณของพระเจ้าในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับมาอย่างสัตย์ซื่อ” (1 เปโตร 4:10)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต

บทเรียนกลุ่มเซลล์: เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต

Speaker:
10/07/2018

"เพราะว่า ถึงแม้ว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในร่างกายมนุษย์ แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วๆ ไป เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์ แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้" (2 โครินธ์ 10:3-4)

ข่าวสารคริสตจักร

ยินดีกับพี่น้องที่รับบัพติศมากว่า 40 คน

ยินดีกับพี่น้องที่รับบัพติศมากว่า 40 คน

วันแห่งความชื่นชมยินดี ของพี่น้องชาวเสรีภาพ ที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองกับการรับบัพติสมา กว่า 40 คน “เราให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่พระองค์จะทรงให้ท่านทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” มาระโก 1:8

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้จบชั้นเรียน DT1

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้จบชั้นเรียน DT1

ชั้นเรียน Destiny training 1 จบแล้วครับบบบบบบ😄👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน และงานนี้ ศจ.วีณา วิชิตนันทน์ (อจ.แม่) ก็ไปให้โอวาทและหนุนใจด้วยตัวเอง รับรองเกิดผลสุดๆ แน่นอน

ร่วมฉลองให้กับครอบครัวศิษยาภิบาลของเรา

ร่วมฉลองให้กับครอบครัวศิษยาภิบาลของเรา

ปิติยินดีกันถ้วนหน้า🎉 เมื่อเราร่วมใจกับฉลองให้กับครอบครัวศิษยาภิบาลของเรา บุคคลที่เรารักทั้ง 3 ท่านครับ ของรางวัลทุกชิ้นมาจากหัวใจของเราทุกคน ที่อยากให้ผู้รับใช้ได้รับเกียรติสูงสุด พวกเราขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งครับ เป็นวันที่พิเศษและเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งคริสตจักรเลยจริงๆ 😄❤️

ค่ายครอบครัว 2019 “หนึ่งใจเดียวกัน” อิงธาร รีสอร์ท นครนายก

ค่ายครอบครัว 2019 “หนึ่งใจเดียวกัน” อิงธาร รีสอร์ท นครนายก

ภาพบรรยากาศของวันที่ 2 เทศนาหนุนใจชัด จัดเต็มโดย ศจ.ร๊อบ เค็ทเทอริ่ง , ศจ.เจฟ ฮัดเดอร์เฟิล และ ศจ.ดร. อานุภาพ วิชิตนันทน์ และยังมีสันทนาการ/แบ่งปันประสบการณ์ แยกห้องเป็นกลุ่มบุรุษ , สตรี และกลุ่มอนุชน พิเศษกับการได้รับการอธิษฐานเผื่อจากมิสชันนารีที่มาร่วมเป็นพระพร งานนี้ได้รับพระพรและคำอธิษฐานเผื่อกันถ้วนหน้าทุกเพศ...

ปฏิทินสำคัญของคริสตจักร

ติดตั้ง App เพื่อรับข่าวสารของคริสตจักร

get lcb app on google play    download lcb app on the app store

บทเรียนสำหรับศิษยาภิบาล และผู้นำเครือข่าย G12

แผนที่เพื่อการเดินทางมาคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ