คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ เรารักพระเจ้า และรักผู้อื่น

เราเชื่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยอย่างน้อย 10% มารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ ภายในปี 2020
ดังนั้นเราจึงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อรองรับผู้คนจำนวนมากที่จะมาร่วมกันรับพระพรผ่านการนมัสการพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์

คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เข้าสู่รอบนมัสการ ทุกวันอาทิตย์

เวลา 8:00, 10.30 และ 13:30

ข่าวสารคริสตจักร

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ขอรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่พระองค์ท่านโปรดเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยและเหล่าคริสตชนทุกคน

ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัล 90 วันแห่งการท้าทาย 2017

ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัล 90 วันแห่งการท้าทาย 2017

งานมอบรางวัล 90 วันแห่งการท้าทาย 2017 ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ได้รับรางวัล 90 วันแห่งการท้าทาย แห่งการยกระดับชีวิตฝ่ายวิญญาณ และการเกิดผล  

ค่ายสัมผัสพระเจ้า 1-3 กันยายน 2017

ค่ายสัมผัสพระเจ้า 1-3 กันยายน 2017

ผ่านไปแล้วกับค่ายสัมผัสพระเจ้า ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2017 ณ คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ได้เห็นคนหลายร้อยรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้พบกับพระเจ้า

วันขอบคุณผู้เลี้ยง 27/8/2017

วันขอบคุณผู้เลี้ยง 27/8/2017

ขอพระเจ้าประทานพร ในวันนี้ วันดีเลิศ เป็นวันเกิด แสนชื่นบาน ขอให้ท่านเปรมปรีดา ที่ได้มาเป็นครอบครัว มีผู้เลี้ยง แสนประเสริฐ ความดีเลิศ ถวายเกียรติ

ปฏิทินสำคัญของคริสตจักร

ติดตั้ง App เพื่อรับข่าวสารของคริสตจักร

get lcb app on google play    download lcb app on the app store

บทเรียนสำหรับศิษยาภิบาล และผู้นำเครือข่าย G12

คำเทศนาวันอาทิตย์

ไม่เงียบอย่างที่คิด

ไม่เงียบอย่างที่คิด

Speaker:
12/10/2017

“ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล (แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา)” (มัทธิว 1:23)

พลังรักวันคริสตมาส

พลังรักวันคริสตมาส

Speaker:
12/03/2017

พลังรักวันคริสตมาส - “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยน. 3:16)

วิธีเลี้ยงลูกให้อยู่ในทางพระเจ้า

วิธีเลี้ยงลูกให้อยู่ในทางพระเจ้า

Speaker:
11/26/2017

วิธีเลี้ยงลูกให้อยู่ในทางพระเจ้า - “พระองค์ได้ทรงผูกพันทั้งคู่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่หรือ? ทั้งกายและวิญญาณของทั้งคู่เป็นของพระองค์ เขาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ออะไร? ก็เพื่อจะมีลูกหลานที่ชอบธรรมให้กับพระองค์นั่นเองฉะนั้นจงควบคุมสติอารมณ์ของเจ้าให้ดี อย่าคิดนอกใจภรรยาที่เจ้าได้มาตั้งแต่ยังหนุ่ม” (มาลาคี 2:15)

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #6 จอกแห่งการสรรเสริญ

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #6 จอกแห่งการสรรเสริญ

Speaker:
11/19/2017

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร - #6 จอกแห่งการสรรเสริญ The Cup of Praise - ชีวิตที่ไม่เต็มศักยภาพ (The Un-Lived Life) “ขโมยนั้นมาเพียงเพื่อลัก ฆ่า และทำลาย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิตและมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10) เราปล่อยให้อดีตทำให้เป็นง่อย (We let our past cripple us.)

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #5 จอกแห่งการไถ่

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #5 จอกแห่งการไถ่

Speaker:
11/12/2017

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร - #5 จอกแห่งการไถ่ The Cup of Redemption - “เรามีของประทานแตกต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานแก่เรา...” (โรม 12:6) “จงดำเนินในวิถีแห่งความรักและใฝ่หาของประทานฝ่ายจิตวิญญาณอย่างกระตือรือร้น...” (1 โครินธ์ 14:1)

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #4 จอกแห่งการปลดปล่อย

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #4 จอกแห่งการปลดปล่อย

Speaker:
11/05/2017

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร - #4 จอกแห่งการปลดปล่อย - 6เหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า ‘เราคือพระเยโฮวาห์ เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ และจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่า และด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง 7เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า พวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้นำเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ” (อพยพ 6:6-7)

บทเรียนกลุ่มเซลล์

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ทุกสิ่งเป็นได้โดยพระเจ้า

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ทุกสิ่งเป็นได้โดยพระเจ้า

Speaker:
12/06/2017

“เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้” (ลูกา 1:37) - เราจะดำเนินชีวิตในสังคมที่เต็มไปด้วยบาปได้อย่างไร? จะยังคงสัตย์ซื่อในการรับใช้ สัตย์ซื่อต่อครอบครัว ต่อการงาน ไม่ประนีประนอมได้อย่างไร?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: วิธีเลี้ยงลูกให้อยู่ในทางพระเจ้า

บทเรียนกลุ่มเซลล์: วิธีเลี้ยงลูกให้อยู่ในทางพระเจ้า

Speaker:
11/29/2017

คุณเติบโตมาในปรัชญาการเลี้ยงดูแบบไหน? ส่งผลต่อคุณและการเลี้ยงลูกของคุณอย่างไร? คุณได้รับอะไรบ้างเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกให้อยู่ในทางของพระเจ้า? คุณสามารถประยุกต์บทเรียนนี้ในการเลี้ยงลูกฝ่ายวิญญาณ(น้องเลี้ยง/สาวก)ได้อย่างไรบ้าง?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #6 ทีมที่สร้างความแตกต่าง

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #6 ทีมที่สร้างความแตกต่าง

Speaker:
11/22/2017

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร - จอกแห่งการสรรเสริญ - “สองคนช่วยกันทำดีกว่าทำคนเดียว เพราะจะได้ผลงานที่ดีกว่า” (ปัญญาจารย์ 4:6) รู้จักพระเจ้า (นำคน) - นมัสการวันอาทิตย์, รับเสรีภาพ (ผนวกคน) - LifeClass/ กลุ่มเซลล์, ค้นพบวัตถุประสงค์ (สร้างคน) - Destiny Training, สร้างความแตกต่าง (ส่งคน) - ดรีมทีม

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #5 จอกแห่งการไถ่

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #5 จอกแห่งการไถ่

Speaker:
11/15/2017

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร - จอกแห่งการไถ่ - พระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมอันน่าสลด ออกมาจากเลนตม แล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลา กระทำให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคง พระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้า เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา (สดุดี 40:2-3)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #4 จอกแห่งการปลดปล่อย

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #4 จอกแห่งการปลดปล่อย

Speaker:
11/08/2017

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร - จอกแห่งการปลดปล่อย - อียิปต์ในฉัน (The Egypt in Me) “8เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า 9ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ เพื่อจะไม่มีใครอวดได้” (เอเฟซัส 2:8-9)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร (ตอนที่ 3) – 3 คำสั่ง 3 ความรู้สึกสะอึกใจ

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร (ตอนที่ 3) – 3 คำสั่ง 3 ความรู้สึกสะอึกใจ

Speaker:
11/01/2017

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร - 3 คำสั่ง 3 ความรู้สึกสะอึกใจ - “พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าทุกคนที่เลือกชีวิตในบาปก็ติดกับอยู่ในชีวิตที่เป็นทางตันและเป็นทาสจริงๆ ทาสไม่ได้อยู่ในครอบครัวตลอดไป เขาไม่สามารถเข้าออกได้ตามชอบใจ” (ยอห์น 8:34-35) “เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำ(แอก)...” (อพยพ 6:6-7)

เปลี่ยนภาษา / Translate »