คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ เรารักพระเจ้า และรักผู้อื่น

เราเชื่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยอย่างน้อย 10% มารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ ภายในปี 2020
ดังนั้นเราจึงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อรองรับผู้คนจำนวนมากที่จะมาร่วมกันรับพระพรผ่านการนมัสการพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์

คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เข้าสู่รอบนมัสการ ทุกวันอาทิตย์

เวลา 8:00, 10.30 และ 13:30

ข่าวสารของคริสตจักร

ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัล 90 วันแห่งการท้าทาย 2017

ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัล 90 วันแห่งการท้าทาย 2017

งานมอบรางวัล 90 วันแห่งการท้าทาย 2017 ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ได้รับรางวัล 90 วันแห่งการท้าทาย แห่งการยกระดับชีวิตฝ่ายวิญญาณ และการเกิดผล  

ค่ายสัมผัสพระเจ้า 1-3 กันยายน 2017

ค่ายสัมผัสพระเจ้า 1-3 กันยายน 2017

ผ่านไปแล้วกับค่ายสัมผัสพระเจ้า ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2017 ณ คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ได้เห็นคนหลายร้อยรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้พบกับพระเจ้า

วันขอบคุณผู้เลี้ยง 27/8/2017

วันขอบคุณผู้เลี้ยง 27/8/2017

ขอพระเจ้าประทานพร ในวันนี้ วันดีเลิศ เป็นวันเกิด แสนชื่นบาน ขอให้ท่านเปรมปรีดา ที่ได้มาเป็นครอบครัว มีผู้เลี้ยง แสนประเสริฐ ความดีเลิศ ถวายเกียรติ

ปฏิทินสำคัญของคริสตจักร

ติดตั้ง App เพื่อรับข่าวสารของคริสตจักร

get lcb app on google play    download lcb app on the app store

คำเทศนาวันอาทิตย์

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #1 พระสัญญาหลักของพระเจ้า

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #1 พระสัญญาหลักของพระเจ้า

Speaker:
10/15/2017

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร - #1 พระสัญญาหลักของพระเจ้า - “โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เรา เพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่ว” (2 เปโตร 1:4)

คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ

คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ

Speaker:
10/08/2017

คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ - คนส่วนมากจำกัดอนาคตของเราและยึดติดอยู่ กับความคิดของการเอาตัวรอด เพราะว่าเรา เติบโตมาพร้อมกับภาพลักษณ์ต่อตนเองที่เป็นลบ คุณควรเรียนรู้ที่จะค้นพบภาพลักษณ์ ของตนเองจากพระคำของพระเจ้า ซาตานใช้การที่คุณ ไม่รู้จักตัวตนของคุณ ในการพาคุณออกนอก ลิขิตชีวิตของพระเจ้า

คริสเตียน 10 มินา

คริสเตียน 10 มินา

Speaker:
10/01/2017

คริสเตียน 10 มินา - จนถึงวันนี้ คุณคิดว่าคุณมีกี่มินา? จงคิดและอธิษฐานขอวิธี “ปรับโฟกัสไปจดจ่อที่การบรรลุผลลัพธ์นิรันดร์” และกลายเป็นผู้รับใช้สิบมินาเพื่อพระเยซู อะไรคือสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนในชีวิตและการรับใช้แต่ละวันเพื่อคุณจะได้ยินพระองค์ตรัสว่า “ดีมาก”?

Wake Up Call (เสียงปลุกให้ตื่น)

Wake Up Call (เสียงปลุกให้ตื่น)

Speaker:
09/17/2017

นอก‍จาก‍นั้นท่านควรจะรู้ว่า นี่เป็นเวลาที่ควรตื่นจาก หลับแล้ว เพราะว่าความรอดได้เข้า‍มาใกล้กว่าสมัยที่ เราเริ่มเชื่อนั้น  (โรม 13:11) พวก‍ท่านคิด‍ร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระ‍เจ้าทรงดำ‌ริให้เกิด‍ผลดี ดังที่เป็นอยู่วัน‍นี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก (ปฐมกาล 50:20)

สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต

สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต

Speaker:
09/17/2017

สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต FORMULA FOR NEXT LEVEL BREAKTHROUGH 1 พงศาวดาร 4:10   ยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่า “ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และขอพระหัตถ์ของพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย”

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก

Speaker:
09/10/2017

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 15: สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก - “ผู้นำคือคนที่รู้ว่าเขากำลังไปไหนและสามารถจูงใจผู้อื่นให้ติดตาม” (Leaders are people who know where they are going, and are able to motivate others to follow.) ผู้ตามที่อยู่ข้างหน้า (a Follower In Front) - FIF ผู้ตามที่บังเอิญไปยืนอยู่ข้างหน้า “ถ้าขาดการชี้นำ ประเทศชาติก็ล่มจม” (สุภาษิต 11:14)

บทเรียนกลุ่มเซลล์

บทเรียนกลุ่มเซลล์: คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ

บทเรียนกลุ่มเซลล์: คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ

Speaker:
10/11/2017

คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ - “แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้น โดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” (โรม 8:37) “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: คริสเตียน 10 มินา

บทเรียนกลุ่มเซลล์: คริสเตียน 10 มินา

Speaker:
10/04/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: คริสเตียน 10 มินา - พระองค์ตรัสว่า “ชายคนหนึ่งในราชตระกูล (พระเยซู) ไปแดนไกลเพื่อรับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ แล้วจะกลับมา (การเสด็จกลับมาครั้งที่สอง) 13เขาจึงเรียกคนรับใช้สิบคนมามอบเงินให้คนละหนึ่งมินา และสั่งว่า ‘จงนำเงินนี้ไปประกอบกิจการจนกว่าเราจะกลับมา’” (ลูกา 19:12-13)

บทเรียนกลุ่มเซลล์ เสียงปลุกให้ตื่น

บทเรียนกลุ่มเซลล์ เสียงปลุกให้ตื่น

Speaker:
09/27/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: เสียงปลุกให้ตื่น - 9 โมเสสจึงทูลฟาโรห์ว่า’เวลาไหนที่ฝ่าพระบาทมีพระประสงค์ให้ข้าพระบาทวิงวินต่อพระเจ้าเพื่อฝ่าพระบาท ข้าราชบริพารและพลเมืองของฝ่าพระบาท เพื่อกำจัดฝูงกบไปจากฝ่าพระบาทและบ้านเรือนของฝ่าพระบาท ให้เหลืออยู่แต่ในแม่น้ำไนล์ ก็โปรดบัญชาข้าพระบาทเถิด’ ฟาโรห์ตรัสตอบว่า...พรุ่งนี้!” (อพยพ 8:10)

บทเรียนกลุ่มเซลล์ สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต

บทเรียนกลุ่มเซลล์ สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต

Speaker:
09/20/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต - ยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่า “ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย” (1 พงศาวดาร 4:10)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก

Speaker:
09/12/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก - “ผู้นำคือคนที่รู้ว่าเขากำลังไปไหนและสามารถจูงใจผู้อื่นให้ติดตาม” (Leaders are people who know where they are going, and are able to motivate others to follow.)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #14 สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #14 สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว

Speaker:
09/06/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว - “บุคคลที่ปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดพลาดของตนไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จ” (A man who refuses to admit his mistakes can never be successful.) (สุภาษิต 28:13)

ปิดโหมดสีเทา