คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ เรารักพระเจ้า และรักผู้อื่น

เราเชื่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยอย่างน้อย 10% มารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ ภายในปี 2020
ดังนั้นเราจึงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อรองรับผู้คนจำนวนมากที่จะมาร่วมกันรับพระพรผ่านการนมัสการพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์

คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เข้าสู่รอบนมัสการ ทุกวันอาทิตย์

เวลา 8:00, 10.30 และ 13:30

ปฏิทินสำคัญของคริสตจักร

ติดตั้ง App เพื่อรับข่าวสารของคริสตจักร

get lcb app on google play    download lcb app on the app store

คำเทศนาวันอาทิตย์

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว

Speaker:
08/16/2017

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 11: สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว ”เราจะจะกลับมายังสถานที่ของเราอีกจนกว่าเขาจะยอมรับความผิดของเขาและแสวงหาหน้าของเรา เมื่อเขารับความทุกข์ร้อน เขาจะแสวงหาเรา”  (โฮเชยา 5:15)

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #10 สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #10 สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก

Speaker:
08/06/2017

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 10: สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก - บทเรียนสำหรับวันนี้คืออะไร? 1. สิ่งร้ายเกิดขึ้นกับคนดีได้ (Bad things happen to good people) 2. พระเจ้าควบคุมอยู่เหนือทุกสถานการณ์ (God is in control) 3. จงสรรเสริญการทรงสถิตของพระเจ้าเสมอแม้พระองค์เงียบ (Keep praising God even in the midst of His silence)

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #9 สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #9 สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่

Speaker:
07/30/2017

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ - ตอนที่ 9: สู้ชีวิตพิชิตวิกฤตใหญ่ ในชีวิตจริงของเราไม่ว่าเราจะเป็นใคร เราต่างก็ต้องเผชิญกับวิกฤติชีวิตไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งด้วยกันทั้งนั้น บางคนก็เจอวิกฤติเรื่องการงาน ตกงาน อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ ถูกลบหลู่หรือถูกข่มขืน ในเวลาเช่นนั้นเราต้องการความช่วยเหลือ บางทีเราแก้เองทั้งหมดไม่ได้ มีใครบ้างวันนี้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤติหนักในชีวิต?

บทเรียนกลุ่มเซลล์

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว

Speaker:
08/16/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว อะไรคือปัญหาหลักที่คุณพบในตัวคุณเอง อันเป็นเหตุทำให้คุณไม่พบความสุขและความรักอันมั่นคงในครอบครัวของคุณ?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #10 สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #10 สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก

Speaker:
08/12/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก - “พระองค์มิได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา และครัวเรือนของเขา และทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือ พระองค์ได้ทรงอำนวยพระพรงานน้ำมือของเขา และฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดิน 11แต่ขอยื่นพระหัตถ์เถิด และแตะต้องสิ่งของทั้งสิ้น ที่เขามีอยู่ และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์” (โยบ 1:11)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #9 สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #9 สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่

Speaker:
08/02/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตวิกฤติใหญ่ - ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้น? เกิดวิกฤตใหญ่ฝ่ายวิญญาณ! ..ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า (โรม 3:23) ค่าจ้างของความบาปคือความตาย (โรม 6:23) ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่ (มัทธิว 9:37)

คำเทศนาสัปดาห์แห่งไฟ

จงสร้างสาวกแบบตั้งใจ

จงสร้างสาวกแบบตั้งใจ

Speaker:
05/19/2017

จงสร้างสาวกแบบตั้งใจ (สัปดาห์แห่งไฟ คืนที่ 5) Intentional Discipleship 2 คำถามที่สำคัญ ถ้าคุณคริสเตียนและคริสตจักรเป็นทีมกีฬา รู้ได้อย่างไรว่าเราชนะ? คริสตจักรต้องเป็นและทำอย่างไรเพื่อจะชนะ?

การผนวกคนแบบตั้งใจ

การผนวกคนแบบตั้งใจ

Speaker:
05/18/2017

คำเทศนาสัปดาห์แห่งไฟ คืนที่ 4 – การผนวกคนแบบตั้งใจ เป้าหมาย: สมาชิกทุกคนเป็นผู้นำ ความหมาย: ทุกคนเป็นนักผนวกคนหรือเป็นพี่เลี้ยง การผนวกคนคืออะไร?

เจิมด้วยฤทธิ์ร่วมพิชิตกับพระเยซู

เจิมด้วยฤทธิ์ร่วมพิชิตกับพระเยซู

Speaker:
05/17/2017

คำเทศนาสัปดาห์แห่งไฟ คืนที่ 3 – เจิมด้วยฤทธิ์ร่วมพิชิตกับพระเยซู “16แล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธ เป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้น พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตตามเคย

ชำระชีวิตพิชิตตามพระสัญญา

ชำระชีวิตพิชิตตามพระสัญญา

Speaker:
05/17/2017

คำเทศนาสัปดาห์แห่งไฟ คืนที่ 2 – ชำระชีวิตพิชิตตามพระสัญญา 1. สาเหตุแห่งความพ่ายแพ้ “แต่คนอิสราเอลได้ละเมิดในเรื่องของต้องถวายนั้น เพราะอาคานบุตรคารมี ผู้เป็นบุตรศับดี ผู้เป็นบุตรเศ-ราห์ เผ่ายูดาห์ ได้นำของถวายบางส่วนไปเป็นของตน และพระพิโรธของพระเจ้าก็พลุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอล” (โยชูวา 7:1)

อธิษฐานอย่างไรจึงจะได้รับคำตอบ

อธิษฐานอย่างไรจึงจะได้รับคำตอบ

Speaker:
05/16/2017

คำเทศนาสัปดาห์แห่งไฟ คืนที่ 1 – อธิษฐานอย่างไรจึงจะได้รับคำตอบ 1. อธิษฐานอย่างพากเพียร (Pray Persistently) “เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน” (ลูกา 11:9)

บทความล่าสุด

ไม่สายเกินไป

      ฮัดสัน เทเลอร์ มิชชันนารีผู้รับใช้พระเจ้าในประเทศจีน ได้เล่าเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังเดินทางโดยสารเรือจากเมืองเซี่ยงไฮ้ไปยังเมืองนิงโป เขาพบผู้โดยสารชาวจีนคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ ซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษหลายปีและเคยได้ยินพระกิตติคุณแล้ว แต่เขายังไม่เข้าใจถึงการรอดพ้นบาปด้วยพระโลหิตของพระเยซู ขณะที่เรือกำลังจะเทียบท่าที่เมืองซังเกียง ฮัดสันได้ยินเสียงตะโกนอย่างตกใจว่า “มีคนตกน้ำ” เขาจึงวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือ เจ้าของเรือบอกอย่างไม่แยแสว่า ปีเตอร์ตกลงไปในน้ำ เขาลดใบเรือลงเพื่อหยุด ฮัดสันจึงกระโดดลงไปในน้ำทันที แต่น้ำเชี่ยวกรากและเขาก็ไม่รู้จุดที่ปีเตอร์ตก ขณะที่ฮัดสันดำน้ำงมหาอย่างสิ้นหวังนั้นเอง...

ความจริง 4 ประการสู่ชีวิตนิรันดร์

ท่านเคยได้ยิน หลักสัจธรรม 4 สู่ชีวิตนิรันดร์หรือยัง? พระเจ้าคือใคร ? พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ผู้สถิตอยู่ทั่วไปในพื้นแผ่นดินโลก และ บนท้องฟ้ามหาสวรรค์ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจนิรันดร์ พระเจ้าทรงฤทธานุภาพ ใหญ่ยิ่ง และพระองค์ได้ทรงเนรมิตสร้างทุกสิ่ง ในโลกและจักรวาลทั้งปวง พระองค์ ทรงทราบความเป็นไปในธรรมชาติ พระองค์ทรงบำรุง ทรงปกครอง และทรงพิทักษ์รักษาโลก...