คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ เรารักพระเจ้า และรักผู้อื่น

เราเชื่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยอย่างน้อย 10% มารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ ภายในปี 2020
ดังนั้นเราจึงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อรองรับผู้คนจำนวนมากที่จะมาร่วมกันรับพระพรผ่านการนมัสการพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์

คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เข้าสู่รอบนมัสการ ทุกวันอาทิตย์

เวลา 8:00, 10.30 และ 13:30

ข่าวสารคริสตจักร

งานมอบวุฒิบัตรชั้นเรียน LifeClass รุ่นที่ 1

งานมอบวุฒิบัตรชั้นเรียน LifeClass รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศงานมอบวุฒิบัตร  แด่ผู้สำเร็จชั้นเรียน Life Class (ชั้นเรียนแห่งชีวิต) รุ่นที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2018 . “จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า บรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่ คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์” เอเฟซัส 4:13

ค่ายครอบครัวเสรีภาพ 2018

ค่ายครอบครัวเสรีภาพ 2018

ภาพบรรยากาศค่ายครอบครัวเสรีภาพปี 2018 วันสุดท้าย! . #รุกฆาต (Advance Boundary) . “พระเจ้าได้ช่วยชีวิตเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และนำเราเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพระบุตร ซึ่งก็คือพระบุตรที่พระเจ้ารัก” (โคโลสี 1:13) . วันที่ 6-8 เมษายน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การถวายบุตร 2017

การถวายบุตร 2017

การถวายบุตรประจำปี 2017 ภาพบรรยากาศการถวายบุตรของครอบครัวเสรีภาพกรุงเทพ    

การประชุมสุดยอดผู้นำ – GLS Thailand 2017

การประชุมสุดยอดผู้นำ – GLS Thailand 2017

Global Leader Summit Thailand 2017 ภาพบรรยากาศวันแรกของงานสัมมนาสุดยอดผู้นำ ประเทศไทย 2017 (8 พฤศจิกายน 2017) ผู้นำจากหลายคริสตจักรเข้ามารับฟังประสบการณ์และความสำเร็จของสุดยอดผู้นำจากทั่วโลก ด้วยใจที่หิวกระหาย  

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ขอรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่พระองค์ท่านโปรดเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยและเหล่าคริสตชนทุกคน

ปฏิทินสำคัญของคริสตจักร

ติดตั้ง App เพื่อรับข่าวสารของคริสตจักร

get lcb app on google play    download lcb app on the app store

บทเรียนสำหรับศิษยาภิบาล และผู้นำเครือข่าย G12

คำเทศนาวันอาทิตย์

ทุกสิ่งเป็นได้โดยพระเจ้า: กฎ 4 ประการเมื่อพยายามทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้

ทุกสิ่งเป็นได้โดยพระเจ้า: กฎ 4 ประการเมื่อพยายามทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้

Speaker:
07/09/2018

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อย ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า "จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น" มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย” (มธ. 17:20)

พระเจ้าพลิกชีวิตของคุณได้

พระเจ้าพลิกชีวิตของคุณได้

Speaker:
07/02/2018

พระหัตถ์ของพระเจ้ามาอยู่เหนือข้าพเจ้า  และพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวิญญาณขอพระเจ้าและวางข้าพเจ้าไว้ที่กลางหว่างเขา  มีกระดูกเต็มไปหมด  2  พระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไปเที่ยวในหมู่กระดูกเหล่านั้น  ดูเถิด  มีกระดูกที่หว่างเขานั้นมากมายเหลือเกิน  และนี่แน่ะ  เป็นกระดูกแห้งทีเดียว

สี่คำถามสำคัญสู่ความสัมพันธ์อันล้ำค่า

สี่คำถามสำคัญสู่ความสัมพันธ์อันล้ำค่า

Speaker:
06/24/2018

“เย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงดำเนินอยู่ในสวน จึงหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ให้พ้นจากพระองค์ พระเจ้าพระยาห์เวห์ตรัสเรียกหาชายนั้นว่า “เจ้าอยู่ที่ไหน?”” (ปฐมกาล 3:8-9)

รักมากในโลกที่รักไม่เป็น

รักมากในโลกที่รักไม่เป็น

Speaker:
06/17/2018

เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายคือ จงรักซึ่งกันและกัน พวกท่านต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่าน ถ้าพวกท่านรักซึ่งกันและกันคนทั้งปวงจะรู้ว่าพวกท่านเป็นสาวกของเรา (ยอห์น 13:34-35) จงให้ความรักเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของท่าน (1 โครินธ์ 14:1)

ยืนหยัดในโลกที่ยืนยาก

ยืนหยัดในโลกที่ยืนยาก

Speaker:
06/10/2018

“13ท่านทั้งหลายจงระมัดระวัง ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ เด็ดเดี่ยวกล้าหาญและเข้มแข็ง 14จงทำทุกสิ่งด้วยความรัก” (1 โครินธ์ 16:13-14)

บทเรียนกลุ่มเซลล์

บทเรียนกลุ่มเซลล์: พระเจ้าพลิกชีวิตของคุณได้

บทเรียนกลุ่มเซลล์: พระเจ้าพลิกชีวิตของคุณได้

Speaker:
07/09/2018

พระเจ้าพลิกชีวิตของคุณได้ God Can Transform Your life! “เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้า เจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้ว” (วิวรณ์ 3:1) “1   พระหัตถ์ของพระเจ้ามาอยู่เหนือข้าพเจ้า  และพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าและวางข้าพเจ้าไว้ที่กลางหว่างเขา  มีกระดูกเต็มไปหมด 2   พระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไปเที่ยวในหมู่กระดูกเหล่านั้น  ดูเถิด  มีกระดูกที่หว่างเขานั้นมากมายเหลือเกิน  และนี่แน่ะ ...

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สี่คำถามสำคัญสู่ความสัมพันธ์อันล้ำค่า

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สี่คำถามสำคัญสู่ความสัมพันธ์อันล้ำค่า

Speaker:
06/30/2018

“เย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงดำเนินอยู่ในสวน จึงหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ให้พ้นจากพระองค์ พระเจ้าพระยาห์เวห์ตรัสเรียกหาชายนั้นว่า “เจ้าอยู่ที่ไหน?”” (ปฐมกาล 3:8-9)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รักมากในโลกที่รักไม่เป็น

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รักมากในโลกที่รักไม่เป็น

Speaker:
06/19/2018

“ถ้าผู้ใดว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า” และใจยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสา เพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้ว จะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้” (1 ยอห์น 4:20)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #7 กุญแจสู่ความรักที่ยั่งยืน (ตอนพิเศษ)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #7 กุญแจสู่ความรักที่ยั่งยืน (ตอนพิเศษ)

Speaker:
06/05/2018

“ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง” (1 โครินธ์ 13:7)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #6 เปลี่ยนความวิตกเป็นการนมัสการ

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #6 เปลี่ยนความวิตกเป็นการนมัสการ

Speaker:
05/30/2018

“ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทน เพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้น” (ฮีบรู 10:36)