คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ เรารักพระเจ้า และรักผู้อื่น

เราเชื่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยอย่างน้อย 10% มารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ ภายในปี 2020
ดังนั้นเราจึงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อรองรับผู้คนจำนวนมากที่จะมาร่วมกันรับพระพรผ่านการนมัสการพระเจ้าในแต่ละสัปดาห์

คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เข้าสู่รอบนมัสการ ทุกวันอาทิตย์

เวลา 8:00, 10.30 และ 13:30

ข่าวสารคริสตจักร

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ขอรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่พระองค์ท่านโปรดเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยและเหล่าคริสตชนทุกคน

ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัล 90 วันแห่งการท้าทาย 2017

ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัล 90 วันแห่งการท้าทาย 2017

งานมอบรางวัล 90 วันแห่งการท้าทาย 2017 ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ได้รับรางวัล 90 วันแห่งการท้าทาย แห่งการยกระดับชีวิตฝ่ายวิญญาณ และการเกิดผล  

ค่ายสัมผัสพระเจ้า 1-3 กันยายน 2017

ค่ายสัมผัสพระเจ้า 1-3 กันยายน 2017

ผ่านไปแล้วกับค่ายสัมผัสพระเจ้า ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2017 ณ คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ได้เห็นคนหลายร้อยรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้พบกับพระเจ้า

วันขอบคุณผู้เลี้ยง 27/8/2017

วันขอบคุณผู้เลี้ยง 27/8/2017

ขอพระเจ้าประทานพร ในวันนี้ วันดีเลิศ เป็นวันเกิด แสนชื่นบาน ขอให้ท่านเปรมปรีดา ที่ได้มาเป็นครอบครัว มีผู้เลี้ยง แสนประเสริฐ ความดีเลิศ ถวายเกียรติ

ปฏิทินสำคัญของคริสตจักร

ติดตั้ง App เพื่อรับข่าวสารของคริสตจักร

get lcb app on google play    download lcb app on the app store

บทเรียนสำหรับศิษยาภิบาล และผู้นำเครือข่าย G12

คำเทศนาวันอาทิตย์

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #1 จงแสวงหาพระเจ้า

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #1 จงแสวงหาพระเจ้า

Speaker:
01/14/2018

ซีรี่ย์คือ: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - #1 จงแสวงหาพระเจ้า​ (Seek God) “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:33)

ชนะหรือแพ้คุณเป็นคนเลือก

ชนะหรือแพ้คุณเป็นคนเลือก

Speaker:
01/07/2018

“เมื่อกษัตริย์ทรงหยิบธนูแล้ว เอลีชาก็วางมือบนพระหัตถ์ของกษัตริย์ เขากล่าวว่า "จงเปิดหน้าต่างด้านตะวันออก" พระองค์ก็ทรงเปิด เอลีชาสั่งว่า "จงยิงออกไป!" พระองค์ก็ทรงยิง เอลีชาประกาศว่า "ลูกศรแห่งชัยชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลูกศรแห่งชัยชนะเหนืออารัม! เจ้าจะทำลายชาวอารัมที่อาเฟคจนหมดสิ้น " (ข้อ 16-17)

วิธีเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแม้พังไม่เป็นท่า

วิธีเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแม้พังไม่เป็นท่า

Speaker:
12/31/2017

ชีวิตของเราเป็นของขวัญจากพระเจ้า สิ่งที่ออกมาจากชีวิตของเราเป็นของขวัญสำหรับพระองค์ - “จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้น เหตุความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาถึงเราแล้ว” (โยนาห์ 1:2)

จงเกิดความสว่าง

จงเกิดความสว่าง

Speaker:
12/25/2017

ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และโลก ขณะนั้นโลกยังไม่มีรูปทรงและว่างเปล่า ความมืดปกคลุมอยู่เหนือพื้นผิวของห้วงน้ำ พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่เหนือน้ำนั้น และพระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” (Let there be light) ความสว่างก็เกิดขึ้น” (ปฐมกาล 1:1-3)

4 สิ่งที่สำคัญต่อการค้นฟ้าคว้าดาว

4 สิ่งที่สำคัญต่อการค้นฟ้าคว้าดาว

Speaker:
12/17/2017

“ผู้ที่มาบังเกิดเป็นกษัตริย์ของชาวยิวนั้นอยู่ที่ไหน? เราได้เห็นดาวของพระองค์เมื่อเราอยู่ที่ตะวันออกจึงมาเพื่อนมัสการพระองค์” (มัทธิว 2:2)

ไม่เงียบอย่างที่คิด

ไม่เงียบอย่างที่คิด

Speaker:
12/10/2017

“ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล (แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา)” (มัทธิว 1:23)

บทเรียนกลุ่มเซลล์

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #1 จงแสวงหาพระเจ้า

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #1 จงแสวงหาพระเจ้า

Speaker:
01/18/2018

ผลการศึกษาของฮาร์วอร์ดเปิดเผยว่าคู่สมรสเพียงแค่หนึ่งใน 1,246 เท่านั้นที่หย่าร้างถ้าพวกเขาทำสามสิ่งง่ายๆต่อไปนี้เป็นประจำ - “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:33)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ชนะหรือแพ้คุณเป็นคนเลือก

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ชนะหรือแพ้คุณเป็นคนเลือก

Speaker:
01/11/2018

“แล้วเขากล่าวว่า "หยิบลูกศรขึ้นมา" กษัตริย์ก็ทรงหยิบ เอลีชาสั่งว่า "ฟาดลงกับพื้น" พระองค์ก็ทรงฟาดสามครั้งแล้วก็หยุด คนของพระเจ้าไม่พอใจและกล่าวว่า "ท่านน่าจะฟาดพื้นสักห้าหรือหกครั้ง จะได้ฟาดฟันอารัมให้สิ้นไป นี่ท่านจะชนะอารัมแค่สามครั้งเท่านั้น”” (ข้อ 18-19)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: วิธีเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแม้พังไม่เป็นท่า

บทเรียนกลุ่มเซลล์: วิธีเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแม้พังไม่เป็นท่า

Speaker:
01/06/2018

เมืองที่ยังไม่กลับใจใหม่ กับผู้เผยพระวจนะที่กำลังวิ่งหนี - “จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้น เหตุความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาถึงเราแล้ว” (โยนาห์ 1:2)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: จงเกิดความสว่าง

บทเรียนกลุ่มเซลล์: จงเกิดความสว่าง

Speaker:
12/26/2017

ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และโลก ขณะนั้นโลกยังไม่มีรูปทรงและว่างเปล่า ความมืดปกคลุมอยู่เหนือพื้นผิวของห้วงน้ำ พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่เหนือน้ำนั้น และพระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” (Let there be light) ความสว่างก็เกิดขึ้น” (ปฐมกาล 1:1-3)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 4 สิ่งที่สำคัญต่อการค้นฟ้าคว้าดาว

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 4 สิ่งที่สำคัญต่อการค้นฟ้าคว้าดาว

Speaker:
12/20/2017

“แต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร” (กาลาเทีย 4:4-5)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ไม่เงียบอย่างที่คิด

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ไม่เงียบอย่างที่คิด

Speaker:
12/14/2017

“แต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร” (กาลาเทีย 4:4-5)

เปลี่ยนภาษา / Translate »